Módosult tudatállapot

A pszichológiai konzultációk során általában a háttérfolyamatok megértésére, az összefüggések felismerésére, és a problémák átkeretezésére helyezzük a hangsúlyt. Azonban vannak helyzetek, mikor a nehézségek olyan mélyről erednek, hogy racionális elme nem talál logikus magyarázatokat a felmerülő kérdésekre.
Amennyiben indokolatlan szorongás és pánik, megmagyarázhatatlan vágyódások, netán gondolatbetörések nehezítik meg mindennapjainkat, érdemes a megoldást más szinten keresni. Ezekben a helyzetekben segíthet a módosult tudatállapotban alkalmazott integratív terápia.

A módosult tudatállapot mindenki számára elérhető, és a mindennapokból jól ismert állapot. Az ébrenléti állapottól eltérő megváltozott tudatállapotot élünk meg pl. az elalvást megelőző percekben és alvás közben, relaxáció vagy meditáció alatt, de akár biztonságos körülmények között végzett monoton mozgás közben is.

A pszichológiai konzultáció alatt lehetőség van arra, hogy a hozott problémákkal módosult tudatállapotban dolgozzunk belső képek segítségével. Az éberségi szint csökkenésével a fókusz a külvilág észlelése helyett a belső élményekre irányul. Ahogy fokozatosan visszaszorul a racionális-logikus kontroll, a testi érzetek tudatosítása és az önmegfigyelés kerül előtérbe. Ez az állapot olyan szimbolikus munkára teremt lehetőséget, amellyel korai élményekkel, emlékekkel dolgozhatunk.

Életünk során ugyanis az átélt eseményekhez legtöbbször testérzetek is társulnak, és együtt tárolódnak el emlékezetünkben. Jellemző, hogy a megterhelő emlékek nem szavakban, inkább képekben rögzülnek, így ezekhez az emlékekhez nagyon nehéz, gyakran lehetetlen csupán a szavak szintjén kapcsolódni. Mikor módosult tudatállapotban dolgozunk a testi érzetek segítenek felidézni a képeket, érzéseket, emlékeket, amelyekkel dolgunk van, de racionális szinten nem elérhetőek számunkra.

A közös munka során gyakran kiderül, hogy a problémák hátterében korai traumák, évtizedes veszteségek, elmaradt gyászfeldolgozás és elfojtások állnak. Szimbolikus szinten lehetőségünk nyílik arra, hogy új viszonyulásokat, kreatívabb megoldásokat találjunk a felhozott tartalomra.