Családi tanácsadás

A tanácsadási folyamatok során gyakran kiderül, hogy a nehézségek hátterében korán megszilárdult és hátráltató családi struktúrák állnak. Ilyenkor szükség lehet a tanácsadási folyamat kiterjesztésére az egyénről a családra, hogy a változás a családi rendszer szintjén tudjon bekövetkezni és stabilizálódni, és hosszabb idő elteltével se álljon vissza a korábbi működésmódra.

De miért ilyen hangsúlyos ez a családi közösség?
Családi környezetünk teremti meg szociális működésünk alapjait is. Szüleinkkel való kapcsolatunk meghatározó érzelmi fejlődésünk tekintetében, de ebben a közegben tanuljuk meg azokat a viselkedési normákat is, amelyeket a későbbiekben a tágabb társadalmi közösségekben alkalmazni fogunk.
A családban megélt bizalom, biztonság, feltétel nélküli elfogadás és az összetartozás élmény segíti a felnőtté válás harmonikus folyamatát, az érzelmek differenciálódását, növeli az együttélésre való képességünket, és az empátiás készségeink megerősödését.
Ugyanakkor viszont a nem megfelelő családi működésből olyan frusztrációk és komplexusok származhatnak, amik hátráltathatják az egészséges fejlődésünket. A rosszul működő családi rendszerekre az alacsony önértékelés, az indirekt, őszintétlen és bizonytalan kommunikáció, a merev és örökérvényű szabályok, valamint a hibáztatásra és alárendelődére épülő, félelemmel teli társadalmi berendezkedés jellemző.

Amin mindig lehet és érdemes dolgozni: a kommunikációs minták
A következetes, direkt és tiszta kommunikáció fejleszti a személyiséget és az önértékelést, azonban ha a különböző csatornákon érkező információk tartalma ellentétes, a kommunikáció tartalma hiteltelen és indirekt, az szorongást okoz a másik félben. Azt is fontos tudnunk, hogy az idősebb családtagoktól kapott üzenetek nem csak szavak formájában hagyományozódnak a fiatalabb generációra, a hanglejtés, a grimaszok és az önkéntelen gesztusok egyértelműbb visszajelzést nyújtanak a fejlődő gyereknek, mint a szóbeli megfogalmazás.

Családi hiedelmek és szabályok
Gyakran olyan gondolkodásmódot, szabályrendszert veszünk át szüleinktől, nagyszüleinktől, aminek eredetével, gyökerével nem is vagyunk tisztában. Az idősebb generáció kimondott vagy kimondatlan üzeneteiben nem csak küldetéseket, feladatokat, de elvárásokat és kötelezettségeket, valamint rejtett félelmeket és tabukat is ránk hagyományozhat. Ezek az információk mind hatással vannak a család, és a benne élők működésére, egymáshoz való viszonyulásunkra, elvárásainkra, és jogosultságainkra.

Családi tanácsadás
Egy családtanácsadási folyamat során megkíséreljük feltérképezni a családi struktúrát, a hátráltató kommunikációs mintákat, és felfejteni azt a szabály- és hiedelemrendszert, ami visszaveti a mindennapi működést. A család tagjainak együttes segítsével alakítjuk ki az új családi normákat, és végigvesszük azokat az eszközöket, aminek a segítségével fenntarthatják a közösen elért változásokat.